Autor: Dijana Simić

100% Pure Art

Rad 100% Pure Art je kritika na hiperprodukciju savremene umetnosti. Rad predstavljaju kutije na kojima su odštampana dela savremenih „umetnika“. Na ambalaži je naznačeno da je sadržaj „100% čista Umetnost“ – kutije su prazne. U njima se ne nalazi ništa, odnosno sadržaj kutije ne postoji, ukazujući na nepostojanje „Umetnosti“ u ovakvim delima. Kutije se prodaju po ceni od $0.99 američkih dolara, cena po kojoj se obično prodaju stvari iz masovne proizvodnje lošeg kvaliteta, kako bi se dalje dočaralo opadanje vrednosti i hiperprodukcija ovakvih dela. „100%“ je ubačeno kao referenca na mnoge produkte iz masovne proizvodnje koji radi boljeg marketinga na ambalaži ističu da im je određeni sastojak „100% prirodan/čist”. Sam koncept kutije kao nečega što se sreće u masovnoj proizvodnji treba da skrene pažnju na koncept „pokretne trake“, kao nečega čega ima više no što nam je potrebno. Takođe pokazuje da se „Umetnost“, odnosno savremeno „Umetničko delo“, vrlo lako može pretvoriti u dizajn samom pojavom na artiklima masovne proizvodnje, što su ovde kutije. Sve ovo ukazuje na praksu masovne proizvodnje, kao i na budućnost današnje „Umetnosti“, ako ne i njenu sadašnjost.
*Rad je zamišljen kao interakcija između javnosti (građana) i umetničkog dela (kutija), tako što bi se kutije prodavale i time se dodatno dočarao status umetnosti danas, ali zbog Covid mera ovaj deo rada nije sproveden.