Autor: Ivona Đelić

Brošura za restoran

Predstavljam vam dizajn brošure za restoran “Oh My Darling”. Cilj je bio prikazati sve što njihov restoran nudi i osnovne informacije. Pored toga, trebalo je da se dizajn uklapa sa njihovim već postojećim brošurama i jelovnicima. To sam postigla koristeći slične boje i fontove i u isto vreme trudeći se da dizajn bude zabavan, kreativan i moderan.