Autor: Nataša Ilić

Dizajn logoa – Bellino

Ovaj rad predstavlja logo dizajn koji sam radila za kafić Bellino. U pitanju je jedan vrlo moderan, jednostavan dizajn logotipa oblikovan tako da opisuje samu delatnost za koju je namenjen. Logotip sam uradila u kombinaciji serifnog i bezserifnog fonta. U reči “Bellino” sam upotrebila font iz grupe modernih bezserifnih fontova te je kao takav odgovarajući i prikladan za ovaj kafić čija su ciljna grupa pretežno mladi ljudi i omladina. Na taj način želela sam da prikažem ekskluzivnost, savremenost, inovativnost u samom dizajnu, dok je reč “caffe” ispisana elegantnim serifnim fontom što stvara pozitivan kontrast i sklad a dodaje i osobine stabilnosti, čvrstinu, eleganciju. Da bih pored ovih osobina dodatno predstavila delatnost za koju je logo namenjen, u sklopu logotipa tj naziva “Bellino”, slova “L” su oblikovana drugačije. Naime kao što verovatno već i sami prepoznajete ali ja ću ipak obrazložiti – ovim oblikom slova “L” sam želela da postignem asocijaciju dima iz kafe to jest toplog napitka generalno, pritom ne remetivši čitljivost naziva koji je ostao jasan te je na ovaj vrlo jednostavan i nedvosmislen način postignuta asocijacija na kafić. Slova “L” su osim kroz drugačiji oblik, istaknuta i bojom kafe čime pojačavaju asocijaciju na ovo piće. I u ovom radu, osim logoa možete videti i paletu boja kao jedan deo vizuelnog identiteta Bellino kafića namenjen za upotrebu u dizajnu ostalih grafičkih proizvoda kao i u kompletnom brendingu.