Autor: Nataša Ilić

Dizajn logoa – Max Company

Prvi od 5 radova koje sam odlučila da prezentujem u ovoj izložbi predstavlja dizajn logoa za Max Company, firmu koja se bavi projektovanjem, dizajnom enterijera, izvodjenjem radova, izradom nameštaja… Dakle – uredjenjem doma. Zahtev je bio kreirati logo jednostavnog i modernog dizajna koji će vizuelno predstavljati motiv kuće i time opisati delatnost ove firme. To je u ovom logou postignuto njegovim znakom koji je oblikovan tako da predstavlja reč “MAX” – kao naziv firme, dok istovremeno slovo “M” na jednostavan ali jasan način oblikuje odnosno prikazuje krov sa dimnjakom kao motiv kuće. Na taj način postignut je moderan, inovativan, originalan dizajn logoa koji na jednostavan, jasan i nedvosmislen način vizuelno predstavlja delatnost firme u svom značenju.