Autor: Nataša Ilić

Dizajn vizuelnog identiteta i ambalaže – Anna Radun, unikatna keramika

Sledeći rad koji sam odlučila da predstavim u ovoj izložbi jeste dizajn logoa odnosno vizuelnog identiteta koje sam radila za jednu kreativnu i talentovanu preduzenicu koja se bavi izradom unikatne keramike tehnikom vajanja. Kao što možete videti, u sklopu ovog vizuelnog identiteta se nalaze glavni logo, dva aternativna logoa, paleta od 3 boje kao i dizajn patterna primenjen u dizajnu ambalaže koju vlasnica koristi za pakovanje proizvoda koje prodaje po narudžbi. Glavni logo je sačinjen od simbola koji svojim jednostavnim, unikatnim i geometrijski nepravilnim dizajnom na jasan i nedvosmislen način predstavlja keramičke proizvode u stilu i obliku onih koje vlasnica pravi. Osim simbola, glavni logo se sastoji i od imena brenda koje je ujedno i ime vlasnice, kao i od kratkog opisa delatnosti odnosno “unikatna keramika” koji je ispisan ispod. Radi upotrebe logoa u različitim tehnikama štampe kao i grafičkim proivodima, izradjena su i dva alternativna logoa od kojih je jedan simbol a drugi predstavlja kružni amblem koji je sačinjen od inicijala “AR” u sredini kruga dok je na njegovim rubovima ispisano ime brenda(Anna Radun) kao i opis delatnosti(unikatna keramika). Jedan od alternativnih logoa odnosno amblem je kao nalepnica primenjen u dizajnu ambalaže, kao i pattern koji je primenjen kao ukrasni papir takodje za potrebe ambalaže proizoda.