Autor: Denis Stankić

Družbovanje

Rad je nastao kao sumiranje tehnika i alata koje sam naučio u posljednje vrijeme, a i našao sam neke top fontove pa sam hito da ih isprobam. Tema je frendšip’ ili ti ga prijateljstvo.