Autor: Aleksandra Semenović

Gaming Orc_071

Ork koji ima opremu,
rađeno u Z Brushu-u,
Renderovan u Keystot-u.
Sa ljubavlju u detaljima.