Autor: Mihajlo Gavrilović

Ilustracija korica knjige

Ilustracija korica knjige “Cat woman”. Iskoristio sam 3 fotografije koje sam namenski fotografisao za ovaj rad i objedinio u jednu.