Autor: Mihajlo Gavrilović

Ilustracija slova B

Ilustracija slova B u obliku bazena kao početnog slova