Autor: Mihajlo Gavrilović

Ilustracija slova H

Ilustracija slova H u obliku “hourglass” kao početnog slova