Autor: Mihajlo Gavrilović

Ilustracija slova M

Ilustracija slova M u obliku miša, kao njegovog početnog slova.