Autor: Aleksandar Topić

LOGOFOLIO – Selekcija realizovanih logoa

U dosadašnjem radu sam realizovao logoe za različite firme, pojedince i projekte. Svaki je zahtevao drugačiji pristup, što kroz tehničke, što kroz tržišne zahteve. U toj dinamici veoma uživam, kao i u samom procesu dizajniranja logoa – od skica u crtežu do finalnog rešenja.