Autor: Dajana Đukić

Održive navike, održivi razvoj

Vizuelni identitet ove hipotetičke akcije ima za cilj da istakne problem masovne potrošnje i postojećeg potrošačkog modela, kao i da preispita faktore koji utiču na odluke o kupovini.