Prijava

Unesi svoje osnovne podatke i izaberi kategoriju u okviru koje želiš da se predstaviš.

Rad

Radovi su podeljeni u dve kategorije - komercijalni radovi i slobodna tema. Izbor je tvoj, a rad nam dostavi u A4 dimenziji (vertikalno), u JPG ili PNG formatu.

Opis rada

Ukratko nam opiši svoj rad i ideju koja stoji iza njega. Veruj nam, u prezentaciji je pola posla. 🙂

SARA STOŠIĆ

Grafička dizajnerka | Esel Design

TEREZA IVANOVIĆ

Grafička dizajnerka | Wall Notion

ANA VUKOSAVLJEVIĆ

Ilustratorka | Anushka's Studio

LAZAR KRSTIĆ

UX/UI dizajner | DEVersity

ILIJA PEJOSKI

Fotograf | DIGGINS

NENAD IVIĆ

Grafički dizajner | Evoke

Dodaj datoteku
*Format A4 (uspravno)*