Autor: Aleksandar Topić

Psiho Bili – Etiketa za kraft pivo

U težnji da približim temu koju je proizvođač zadao, koristio sam analogni i digitalni pristup. Analogni crtež sam digitalizovao i komporirao u etiketu za kraft pivo pod nazivom Psiho Bili. Ekscentrični crteži, svedeni kolorit i pojednostavljena tipografija su bili dovoljni za postizanje efektnog dizajna etikete za pivo.
Napomena: Idejno rešenje je realizovano kao konkursna prijava na zadatu temu.