Autor: Nataša Fabijanov

Renesansa/primena brutalizma(anti dizajna)na plakatu