Autor: Nenad Nikolov

Rock ‘n’ Roll Future

Ideja nastala da se možda na neki drugačiji način prikaže neki rock ‘n’ roll poster za nesvakidašnji takav događaj, a da u isto vreme bude apstraktno-neshvatljivo plasiran s’tim da se opet iz svega razume da se radi o nečemu ,bar za rokere, važnom događaju. Imao sam inspiraciju da napravim nešto malo ne uobičajno i whoala, nastalo je nešto 😁 !
Uživajte i u ostalim radovima!