Autor: Nataša Radenković Antić

Save the nature

Print za majicu ili poster. Mir i lepota šume i prirode prikazana je uz pomoć ponaosob naslikanih grana i listova akvarel tehnikom a posle preneti i kombinovani u digitalnom prostoru.