Autor: Milica Gajević

Slovenska mitologija – bogovi i bića

Studentski projekat – Slovenska mitologija
Slovenska mitologija je idealan spoj modernog pristupa mitološkoj
temi, shodno tome moja ideja je bila da napravim seriju plakata mitoloških
bica/bogova ilustrovanih u urbanom stilu. Ovaj projekat je osmišljen
da podigne svest o zaboravljenim slovenskim bicima i mitologiji.
Odabrala sam 10 bica/bogova koje sam dizajnirala u vektorsko
geometrizovanom linijskom stilu sa sitnim tackastim rasterom pod
ugaonim gredijentom. Svaki lik ima dve kombinacije boja sa dekorativnim
detaljima, tj. piktogramima u skaldu sa njihovim opisom.
Sami plakati su zasnovani na tome da u centru pažnje budu
same illustracije.