Autor: Aleksandar Veškovac Moša

Urban Muse-Live Scenes Logo

Logotip autora Aleksandra Veškovca urađen je za potrebe Urban Muse ‒ Live Scenes!, a na poziv njenog osnivača. S obzirom na polje bavljenja klijenta, na misiju i viziju, u procesu od stvaranja ideje do realizacije konačnog rešenja, umetnik se tokom saradnje, ali i kroz samostalno istraživanje upoznao sa vrednostima, trenutnim radom i planovima ove organizacije.
Vizuelni identitet sastoji se iz dve površine i teksta, a autor je svoj rad obrazložio i u izjavi povodom festivala koji je Urban Muse realizovao ove godine.
– Pola vinila simbolizuje muziku koja predstavlja osnovu nad kojom se izgrađuje Beograd sa svim svojim lokalitetima po kojima je prepoznatljiv. Tri krivulje ili “vajb“ upućuju na stalnu vezu sa drugim mestima sa kojima se stvara jedinstvena muzička, živa scena!
S obzirom na sam naziv koji organizacija nosi, bilo je neophodno da rešenje asocira na urbanu sredinu, umetnost, underground kulturu i noćni život. Stoga, izbor boja pao je na ljubičastu kao dominantnu boju. Ipak, ona nikako nije smela biti hladna. Stoga, korišćen je gradient kako bi u nju bila uneta toplina. Ostavlja se utisak valera koji su vidljivi na nebu tik nakon samog zalaska sunca i najave novog života. Takvi prelazi podsećaju na vreme dana koje dolazi, pozivaju na izlazak u svet kulture i uključivanje svakog pojedinca u stvaranju žive scene ‒ na koju upućuje slogan organizacije.
Kada je reč o fontu i njegovoj poziciji, izbor je pao na belu boju koja odražava jasnoću, eleganciju i stabilnost. Logo koji ovde predstavljamo kreiran je u dosluhu sa namenom i vizijom organizacije, te se odustalo od artističkih fontova.
Ovaj rad karakterišu minimalistički pristup i kompaktna kompozicija, a vizual se odlično pokazuje i na testu umanjenja. Gornja površina ili kruna logoa, takođe je promenjiva u dosluhu sa namenom istog za različita područja delovanja u perspektivi organizacije. Njegova upotrebna vrednost ogleda se i u mogućnosti transformacije, gde bi u budućem radu Urban Muse bilo moguće dodati nastavak „podcast“, „media centar“ i slično.
Logo se već dobro pokazao u smislu transformacije za potrebe Urban Muse Festivala 2021, a ostvario je dobre rezultate kada je reč o njegovoj aplikativnoj vrednosti u različitim medijima. Posebno važno za autora ovog grafičkog rešenja bila je i informacija da se organizator u svom vizuelnom jeziku često opredeljuje za fotografije zidova, zgrada, cigli, drveta, odeće i ljudi, odnosno urbane podloge koje su zasićene detaljima. Stoga, od značaja je za upotrebnu vrednost i to što je logotip oslobođen šumova. Takođe, u slučaju kada se nađe na svetloj površini, na fontu se interveniše u smislu promene iz bele u crnu boju.
Vrednosti i autentičnosti predstavljenog vizuelnog rešenja, mladi dizajner Aleksandar Veškovac vidi na sledeći način:
‒ Ovaj logo uveliko „šeta gradom“! Majice, bedževi i koncertne karte na kojima se on nalazi povod su za komunikaciju među ljudima. On je uveliko identitet Urban Muse organizacije, a čast mi je što sam ovim prepoznatljivim projektom doprineo i razvijanju žive scene!